Соушъл лисънинг

За първи път в България, имаме удоволствието да Ви представим последното нововъведение в гамата професионални инструменти за работа с медийно съдържание, предлагани от MediaMonitoring.BG© – услугата Соушъл Лисънинг (Social Listening):   www.SocialListening.bg

Услугата, позната още като социално слушане, представлява иновация на национално ниво и въплъщава от една страна – нашия опит в ориентираните към бизнеса методи за анализ, структуриране и визуализация на данни и от друга – единствената по рода си в страната технология, реално позволяваща извличане на цялото релевантно за клиента публично съдържание от най-използваните в България социални мрежи. През последните години лисънингът се наложи като задължителен и високоефективен начин за следене на релевантна информация в публичното пространство на социалните мрежи. Тази услуга вече отдавна се ползва не само при ПР кризи, но и за ежедневната оперативна работа на маркетинг и ПР специалистите, както и като основа за взимане на стратегически решения на най-висшите ръководни нива.

Соушъл Лисънинг е инструмент, предоставящ ясен и базиран на измерими данни поглед върху динамиките, случващи се във Facebook, Instagram, YouTube и Twitter и имащи отношение към отделните аспекти на Вашия бизнес. Услугата е изградена от и за професионалисти и цели да Ви осигури конкурентно предимство в сферите маркетинг, PR и конкурентно контраразузнаване.

За разлика от предлаганите в страната решения за следене на съдържание в ограничени малки части от социалните мрежи, Соушъл Лисънинг е пълноценен инструмент, който в своя обхват не ограничава клиента до една или друга страница/профил в социалните мрежи. Напротив, възможностите на авторската технология позволяват “слушане” на всички публично достъпни профили, страници, постове, коментари и цялото публикувано в социалните мрежи публично съдържание, което би представлявало интерес за Вашата организация.

Подобно на останалите предлагани от компанията ни услуги, потокът от данни е винаги анализиран и организиран според предварително дефинираната съвместно с Вас структура, така че да не се нуждае от допълнителна обработка, преди да послужи за Вашите професионални цели.


Със Соушъл Лисънинг ще можете да:

Научавате от едно място цялата публична информация в социалните мрежи, имаща отношение към отделните компоненти на Вашия бизнес
Разполагате денонощно с изчерпателни и винаги приведени в структуриран и готов за работа вид данни за засягащата Ви активност в социалните мрежи
Остойностявате възприятията на Интернет потребителите за всички аспекти от дейността на Вашата и/или конкурентни организации – брандове, продукти, услуги, качество, цени, обслужване, обекти и много други метрики, приложими в зависимост от индивидуалните Ви нужди
Разбирате по-добре Вашите клиенти, пазар и конкуренция
Изолирате тенденции с помощта на професионални статистически инструменти
Анализирате ефективността на своите маркетингови и PR стратегии
Долавяте ранни признаци за опасности и възможности на Вашия пазар
Докладвате обратната връзка от изпълнението на рекламни и PR кампании, събития и разнообразни маркетингови активности
Изследвате без допълнително заплащане интересни за Вашия бизнес взаимовръзки, като извършвате изчерпателни медийни и потребителски проучвания, бенчмарк анализи и много други справки “с един клик” – благодарение на адекватно структурираните входящи данни

Функционалност и възможности:

Постоянно следене на постове и коментари във Facebook, Instagram(*beta!), YouTube и Twitter
Покритие на всички публично достъпни профили и страници на български език
Извличане на съдържание, генерирано от фирмени профили и/или от потребителите на социалните мрежи (User generated content – UGC)
Неограничен брой параметри за организация на извлечените данните
Сентимент и контент анализ в реално време
Дефинирате т.нар. influential – хората, които оказват измеримо влияние върху нагласите, мненията и предпочитанията на останалите потребители
(*beta!) Симултантен превод на над 100 езика
Интегрирано решение за визуализация и анализ на данните
Многофункционален клиентски панел (дашборд) с нюзфийд, инструменти за статистически анализ и екстраполация на тенденции, генератор на графики и множество опции за експорт

За запитвания относно предлаганите услуги и цени, моля свържете се с нас на посочените контакти.
Back to Top