Консултации

MediaMonitoring.BG© развива високоефективни и продуктивни отношения с партньори с дългогодишен опит и доказан професионализъм в сферата на маркетинга, рекламата и комуникациите. Успехът на нашата дейност се основава на добрата комбинация между технологичните възможности на компанията ни за дълбок поглед в цялостното медийно съдържание, което касае Вашия бизнес и прякото отчитане и анализиране на обратната връзка, която Вашите клиенти споделят в социалните мрежи,

Нашите специалисти и партньори могат да ви помогнат с консултации в сферите:

Маркетинг

Решаване на най-разнообразни казуси, свързани с маркетинговия микс на Вашата компания. Съдействие за изготвяне на маркетинг, рекламна, или ПР стратегия на фирмата, извършване на одит на маркетинговата ви дейност, анализ на конкурентната среда, на портфолиото от продукти, на целевата група клиенти, на конкуренцията, на взаимоотношенията с клиенти, партньори и доставчици, или за изготвяне на стратегия за корпоративна социална отговорност.

Изготвяне на цялостна ПР стратегия на Вашата компания, или работа по конкретни ПР казуси, организиране на събития, представяния и пресконференции.

Реклама

Планиране, подготвяне и провеждане на рекламна кампания и отчитане резултатите от нея. Активно участие в целия процес на подготовка и осъществяване на Вашите рекламни кампании, водене на професионална комуникация с доставчиците на услуги и контрол над качеството на тяхната работа. Гъвкавост и възможност за избор на друга рекламна агенция, с която имате взаимоотношения, или друг производител на рекламни материали и т.н.

Дигитален маркетинг

Изготвяне на стратегия за онлайн присъствие и реклама на Вашата фирма и нейната дейност. Независимо дали става въпрос за изпращане на съобщения по електронна поща, онлайн реклама, SEO, присъствие и реклама в социалните медии, създаване и поддържане на блог, или вирусен маркетинг, ще Ви помогнем да подготвите професионално всеки елемент от дигиталния маркетинг микс, както и да проследите ефективността и резултатите от съответния канал. Нашите специалисти и партньори притежават дългогодишен опит и познания в сферата на дигиталния маркетинг, което е основна предпоставка за професионална подготовка и провеждане на всяка кампания, както и за постигане на оптимални резултати.


За запитвания относно предлаганите услуги и цени, моля свържете се с нас на посочените контакти.
Back to Top