За агенции

White Label

MediaMonitoring.BG© развива (бета версия) на своята White Label програма, предназначена да отговори на нуждите на медийни, PR, рекламни и маркетинг агенции, които биха желали под свой бранд да предоставят на своите клиенти висококачествено професионално решение за следене и анализ на цялото, или на конкретно, отнасящо се до тях публично медийно съдържание, публикувано от организации и/или физически лица в социалните мрежи Facebook, Instagram(*beta!), YouTube и Twitter, в Интернет и принт медиите, или във водещите радио и телевизионни канали –.


Готовност и възможности

Към момента White Label решението се намира в късен етап от процеса на разработка – т.нар. Бета версия. Навлизайки в етапа на тестване и контрол на качеството, ще имаме възможност за осъществяване на предварителни договорености със заинтересовани страни. Предвидените възможности включват:

Брандиран с Вашето фирмено лого напълно функционален клиентски панел (дашборд) с интегрирани функционалности, като нюзфийд, модул за статистически анализ и екстраполация на тенденции от данните (вкл. за изготвяне “с един клик” на детайлни медийни и потребителски проучвания, бенчмарк анализи и други видове справки), генератор на графики (line charts, pie charts, bar charts, stacked charts и др.), многофункционална търсачка и опции за експорт на различни справки в .xls, jpg, pdf, png и други формати. Посредством дашборда ще можете да доставяте на клиентите си всяка една от услугите, които текущо предлагаме, нопод Вашето фирмено лого.
Инсорсинг или аутсорсинг на процесите по структуриране, контент и сентимент анализ на входящите данните – първичният анализ може да бъде администриран от Ваши специалисти, като по този начин задържате голяма част от добавената стойност на крайната услуга.
Инсорсинг или аутсорсинг на анализи, доклади и медийни/потребителски проучвания, които могат да бъдат изготвяни както от наши, така и от Ваши специалисти и да бъдат публикувани директно в клиентския панел.

Предимства

White Label – услуга, брандирана с Вашето фирмено лого
Покритие на всички публично достъпни Интернет страници на български език
Покритие на всички публични части на социалните мрежи Facebook, Instagram(*beta!), YouTube и Twitter
Покритие на всички национални и регионални печатни издания и водещите радио и TV канали
Възможност за извличане на съдържание, генерирано от потребителите на социалните мрежи (User generated content – UGC)
Възможност за извличане на съдържание, генерирано от потребителите на Интернет в секциите за коментари във всички новинарски сайтове, форуми, блогове и др.
Неограничен брой параметри за организация на извлечените данните според индивидуалните нужди на всеки Ваш клиент
Сентимент и контент анализ в реално време за всяка отделна публикация
Многофункционален клиентския панел (дашборд) с нюзфийд, инструменти за статистически анализ и екстраполация на тенденции, генератор на графики, възможности за изготвяне и експорт на медийни и потребителски проучвания, бенчмарк анализи на конкурентни продукти/услуги и множество други справки на база наличните в системата медийни данни
(*beta!) Симултантен превод на над 100 езика

Запитване за сътрудничество:

Ако представлявате юридическо лице и проявявате предварителен интерес към възможността за White Label-базирана кооперация в близко бъдеще, моля пишете ни чрез контактната форма на тази страница:

Back to Top