MediaMonitoring.BG © – Соушъл лисънинг, вече и в Инстаграм!

За пръв път в България, компанията ни има удоволствието да представи своя пълен набор от инструменти за мониторинг и анализ на медийно съдържание в най-бързо разрастващата се социална мрежа в страната – Instagram.

Функционалността е разработена и пилотно тествана с резултати от над 90% обхват в публичното Instagram пространство на български език.

Иновативният подход, възприет от MediaMonitoring.BG© включва следене (т.нар. соушъл лисънинг) и структуриране на входящите данни в реално време чрез процес, подпомаган от компютърни алгоритми и верификация за всеки отделен материал от квалифициран специалист. По този начин, данните, които получавате чрез Вашия клиентски панел, са винаги готови за работа и приведени в структурирана база – според дефинираният от Вас набор параметри.

Соушъл лисънингът е мощен инструмент в помощ не само на вашите маркетингови действия. Разполагайки със структурирана статистическа информация (цялостна, а не представителна извадка), Вашите управленски кадри ще могат да взимат правилни стратегически решения, базирани на измерими данни.

Разберете какво споделят Вашите настоящи и потенциални клиенти в Instagram за Вас, Вашите продукти и услуги, качество, цени, предимства и недостатъци и сравнявайте резултатите с тези, генерирани по адрес на Вашите конкуренти – чрез няколко клика, във всеки един момент!

За повече информация и контакт, можете да се свържете с наш представител на телефон 070020072, или на имейл info@mediamonitoring.bg

1 февруари 2017

Back to Top